Satış ve Danışma Hattı: +90 324 327 47 78


Kalite ve GüvenceKalite; bir mal veya hizmetin müşteri gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir.kalite yönetim sistemi ise ; bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir.kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile, beklentilerin karşılanması ,sürekli olarak iyileştirme yapılması ve verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir. Iso 22000:2005 belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslar arası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısıyla kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğin bir güvencesini belirler. 

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı vehakkıdır.gıda ürünleri ise sağlığımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir.dolayısıyla gıda ürününün güvenliği,ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir. ISO 22000:2005 gıda zincirindeki faaliyetler boyunca mevcut ve potansiyel tehlike analizi ile belirlenmesi, kontrol önlemlerinin belirlenmesini,uygulanmasını , izlenmesini , sonuçlarının değerlendirilmesini ve analizini,iyileştirilmesini,iç ve dış şartlardaki değişikliler doğrultusunda güncellenmesini talep eder. Şirketimiz ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi belgelidir ve bu belge ile ürün kalitemizi ve güvenliğini garanti ediyoruz. 

Ürün alımından müşteriye sevkedilmesine kadarki aşamalarda görev alan personelin tümü hijyen kuralları çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte, ürün işleme ve paketleme esnasında bone,eldiven ve maske kullanmaktadır. Tarladan gelen ürünler bekletilmeksizin müşteri talebine göre işlenerek ,antibakteriyel zemin özelliğine sahip frigofirik araçlarla soğuk zincir kırılmadan ,ürünler besin değerini ve tazeliğini kaybetmeden müşteriye teslim edilir. Ürünlerimiz kritik kontrol noktalarında ,gıda mühendislerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Haşere ve kemirgen mücadelesi ile ilgili rutin ilaçlama , kontrol ve kayıtlar sözleşmeli ilaçlama firması tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.
 İşletme içinde kullanılan suyun mikrobiyolijik ve kimyasal analizlerinin yanı sıra çeşitli ürünler düzenli periyotlarda analiz yapılıp kayıt altına alınmaktadır. İşletme içinde temizlik ve dezenfeksiyonda kullanılan tüm deterjan ve dezenfektanlarda tescillenmiş ve güvenilir markalar tercih edilmektedir. Sağlığınızı ,ürününüzü ve ürünümüzü riske atmayız!iş süreçlerimzin tamamında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun,iş alanında eğitimli ve uzman kadroyla yol almaktayız.